ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបប្រជុំជាមួយលោកជំទាវ Margarita Robles រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីនៃក្រសួងការបរទេស កិច្ចការសហភាពអឺរ៉ុប និងសហប្រតិបត្តិការរបស់អេស្ប៉ាញ


ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១៤ (ASEM FMM14) នៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីត នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបប្រជុំជាមួយលោកជំទាវ Margarita Robles រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីនៃក្រសួងការបរទេស កិច្ចការសហភាពអឺរ៉ុប និងសហប្រតិបត្តិការរបស់អេស្ប៉ាញ ដើម្បីពិភាក្សាពីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី តំបន់ និងអន្តរជាតិ ដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់រួម។
While attending the 14th ASEM Foreign Ministers’ Meeting (ASEM FMM14) in Madrid, on the morning of 16 December 2019, His Excellency Deputy Prime Minister Prak Sokhonn met with H.E. Ms. Margarita Robles, Acting Minister of Foreign Affairs, European Union and Cooperation of Spain, to discuss bilateral, regional and international issues of common interests.