សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ផ្ញើសាររំលែកទុក្ខសព លោកសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត វូ គឹមប៉ាវ


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ផ្ញើសាររំលែកទុក្ខសព លោកសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត វូ គឹមប៉ាវ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 24 ធ្នូ 2019