រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញ​អនុក្រឹត្យ បង្កើត​អនុគណៈកម្មាធិការ​ជំនួយ​សង្គម​


( ​ភ្នំពេញ​)៖ រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញ​អនុក្រឹត្យ បង្កើត​អនុគណៈកម្មាធិការ​ជំនួយ​សង្គម ដែលជា​សេនាធិការ​របស់​គណៈកម្មាធិកា​រ​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​ គាំពារ​សង្គម​។ អនុគណៈកម្មាធិការ​ជំនួយ​សង្គម ដែល​ទើប​បង្កើត​ថ្មី​នេះ មាន​សមាសភាព ១៦​រូប ដឹកនាំ​ដោយ​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង​យុវនីតិសម្បទា ដោយមាន​អនុប្រធាន ២​រូប ជា​តំណាង​ក្រុមប្រឹក្សា​ស្តារ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​កសិកម្ម និង​ជនបទ និង​អគ្គលេខាធិការ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​គាំពារ​សង្គម ព្រមទាំង​សមាជិក ជា​តំណាង​ក្រសួង​ជាច្រើន​ទៀត​។

​តាម​អនុក្រឹត្យ អនុគណៈកម្មាធិការ​ជំនួយ​សង្គម មាន​តួនាទី និង​ភារកិច្ច ដឹកនាំ​សម្របសម្រួល​ការងារ​ប​ច្ចេកទេស ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ការបំពេញ​មុខងារ​រប​ស់​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ ដូចខាងក្រោម​៖
-​គាំទ្រ​ដល់​ការដឹកនាំ​សម្របសម្រួល​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​ជំនួយ​សង្គម ស្របតាម​ក្របខណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ជាតិ​គាំពារ​សង្គម​
-​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ និង​ដកស្រង់​បទពិសោធន៍​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​នានា អំពី​ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​សង្គម​
-​រៀបចំ​ផែនការ​អប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ និង​លើកកម្ពស់​ចំណេះដឹង​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​អំពី​ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​សង្គម​
-​គាំទ្រ​ដល់​ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ​ការអនុវត្ត និង​វាយតម្លៃ​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​សង្គម​
-​សម្របសម្រួល និង​រៀបចំ​របាយការណ៍​វឌ្ឍនភាព​ការងារ​ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​សង្គម ជូន​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​គាំពារ​សង្គម​
-​សិក្សា​អំពី​លទ្ធភាព​ក្នុងការ​រៀបចំ​បង្កើត​ប្រតិបត្តិការ​ជំនួយ​សង្គម​
-​អនុវត្ត​ភារកិច្ច​ផ្សេងៗ​ទៀត តាម​ការប្រគល់​ជូន​ពី​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សាជាតិ​គាំពារ​សង្គម និង​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សាជាតិ​គាំពារ​សង្គម​៕