ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយស្តីពី ការគ្រប់គ្រង់សំរាម សំណល់រឹងក្នុងទីប្រជុំជន ២០១៩-២០២៨


ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា លើសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយស្តីពី ការគ្រប់គ្រង់សំរាម សំណល់រឹងក្នុងទីប្រជុំជន ២០១៩-២០២៨ និងសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួល អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៣ អនក្រ.ប្រក នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។