រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតម្លើងបង្គោលភ្លើងព្រែកជា២


រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងតម្លើងបង្គោលភ្លើងព្រែកជា២ ប្រភេទ LED នៅមហាវិថីហ្សាលដឺហ្គោល ចាប់ពីរង្វង់មូលនាងគង្ហីងដល់មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ក្នុងខណ្ឌ៧មករា។
ការដាក់អោយដំណើរការបំភ្លឺនឹងចាប់ផ្តើមពីរាត្រីថ្ងៃទី២៥ខែមករាឆ្នាំ២០១៧តទៅ។