មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន រាជធានីភ្នំពេញ ចុះអនុវត្តការងាររុះរើផ្លូវដែករថភ្លើងខ្សែឬស្សីកែវ


នាថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន រាជធានីភ្នំពេញ បានចុះអនុវត្តការងាររុះរើផ្លូវដែករថភ្លើងខ្សែឬស្សីកែវ ដើម្បីសាងសង់ផ្លូវ ចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៥ ចំណុច គ.ម៦ ដល់ផ្លូវលេខ ៧០