សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (កូរ៉េខាងត្បូង) នាថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០


(Live) សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (កូរ៉េខាងត្បូង) នាថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 3 កុម្ភៈ 2020