បទយកការណ៍៖ រឿងពិតនៃជីវិតកម្មករចំការកៅស៊ូ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ជីវិតកម្មករចំការកៅស៊ូ

បទយកការណ៍៖ រឿងពិតនៃជីវិតកម្មករចំការកៅស៊ូ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 3 កុម្ភៈ 2020