សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្ដេចភក្ដី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជាអធិបតីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសព សម្តេចព្រះធម្មលិខិតកិត្តិបណ្ឌិត លាស់ ឡាយ


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្ដេចភក្ដី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជាអធិបតីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសព សម្តេចព្រះធម្មលិខិតកិត្តិបណ្ឌិត លាស់ ឡាយ…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 3 កុម្ភៈ 2020