ព្រឹកនេះ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រៀបចំសន្និសីទព័ត៌មាន ស្តីពី វឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងអប់រំ


នៅវេលាម៉ោង៩៖៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ផៃ ស៊ីផាន រៀបចំសន្និសីទព័ត៌មាន ស្តីពី វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី។

សន្និសីទនេះ មានការចូលរួមដោយ ឯកឧត្តម ឌី ខាំបូលី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញជូនសាធារណជន ឱ្យបានយល់ច្បាស់អំពីសកម្មភាព សមិទ្ធផល និងទិសដៅការងារបន្ត របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងទិសដៅស្នូល ជំរុញគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចល្អ ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ឆ្លើយតបនឹងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖