ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផែនការការងារវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផែនការការងារវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាការងារអនុវត្តបន្ត នៅក្រសួងព័ត៌មាន។