ក្រសួងរ៉ែ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ រយៈពេល២ថ្ងៃ


ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជុំវិញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ ដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលពីរថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី១១-១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅសណ្ឋាគារសុខា ភ្នំពេញ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង៖