អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចុះពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាសួនពុះទ្រូងផ្លូវ និងដាក់បង្គោលភ្លើងនៅលើផ្លូវពីមុខសាលាខេត្ត


នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកចុះពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាសួនពុះទ្រូងផ្លូវ និងដាក់បង្គោលភ្លើងនៅលើផ្លូវពីមុខសាលាខេត្ត ទៅភូមិស្វាយក្រវ៉ាន់ និងផ្លូវប៉េតុងខាងក្រោយសាលាខេត្ត ៕