ឯកឧត្តម វេង សាខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទកម្មវិធីស្តីពី វឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០១៧


នៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទកម្មវិធីស្តីពី “វឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០១៧” ។