សមាគមនារី​ ខេត្តប៉ៃលិន ចុះសួរសុខទុក្ខស្រ្តីម៉េម៉ាយ គ្មានទីពឹង


នាថ្ងៃទី៣១   ខែមករា   ឆ្នាំ០១៧  លោកជំទាវ ជា លាភ ក្នុងនាមសមាគមនារីខេត្ត   បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ  ស្រ្តីមេម៉ាយគ្មានទីពឹង  ចំនួន២គ្រូសារ   ដែល រស់នៅភូមិអូតាពុកលើ  សង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិន។