សម្តេច ហ៊ុន សែន ស្នើអោយពិចារណាច្បាប់គណបក្សនយោបាយឡើងវិញ ចំពោះគណបក្សណា ដែលធ្វើខុសធ្ងន់ រួមទាំង CPP ផងដែរ


ក្នុងពិធី​ចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកល​វិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​ សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ស្នើ​ឲ្យមាន​ការពិចារណាច្បាប់​ឡើង​វិញទាក់ទង​នឹង​គណបក្ស​នយោបាយ។ សម្តេច​បាន​លើ​កឡើងថា កម្ពុជាគួរតែអនុវត្ត​តាម​ថៃ ដោយ​រំលាយ​ ឬហាម​ឃាត់សិទ្ធិនយោបាយ​ចំពោះគណបក្ស​ណា​ដែល​ធ្វើ​ខុស​ធ្ងន់ រួមទាំងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ។