អភិបាលខេត្តសៀម រាប បានអមដំណើរប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ា


រសៀលថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀម រាប និងលោកជំទាវ បានអមដំណើរ ឯកឧត្តម ធិន ច ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ា និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរជាតិអង្គរ ។