បន្ទាប់ពីអមដំណើរប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ា អភិបាលខេត្តសៀម រាប បន្តចូលរួមពិធីលាងសាយភោជន៍ ស្វាគមន៍ដល់គណៈប្រតិភូ


យប់នេះ បន្ទាប់ពី អមដំណើរ ឯកឧត្តម ធិន ច ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ា និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ អញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរជាតិអង្គរ រួចមក។ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀម រាប និងលោកជំទាវ បន្តចូលរួមពិធីលាងសាយភោជន៍ ស្វាគមន៍ដល់គណៈប្រតិភូ ដែលអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាប។