ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា អញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរជាតិ ក្រុងសៀមរាប


ឯកឧត្តម U Htin Kyaw ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋសហភាព​មីយ៉ាន់ម៉ា និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរជាតិ ក្រុងសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ខណៈឯកឧត្តម និងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញទស្សន​កិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។