មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ចុះពង្រឹង និងជម្រុញការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺសារទឹកគោក្របី ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់


– ក្រុមការងារមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងមន្រ្តីការិយាល័យលិតកម្ម និងបសុព្យាបាលខេត្ត ស្រុក បានចុះពង្រឹង និងជម្រុញការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺសារទឹកគោក្របី ដោយបានសហការជាមួយពេទ្យសត្វភូមិ និងមេភូមិបានចំនួន៖
– នៅភូមិក្រឡាញ់ ឃុំក្បាលត្រាច ស្រុកក្រគរ បានគោក្របីចំនួន ១០៦ក្បាល ក្នុងនោះក្របី១០០ ។
-ភូមិជើងភ្លើង ឃុំស្នាមព្រះ ស្រុកបាកាន បានគោក្របីចំនួន ៩៩ក្បាលក្នុងនោះក្របី២ ។