អភិបាលស្តីទីស្រុកទឹកផុស ចុះផ្សព្វផ្សាយ អប់រំពីវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីត១៩ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ


កំពង់ឆ្នាំងៈនៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ លោក សាំង សុឃឿន អភិបាលស្តីទីស្រុកទឹកផុស លោកស្រី ជីម ចោត អភិបាលរងស្រុក លោកស្រី មេឃំុខ្លុងពពក និងក្រុមការងារបានចុះផ្សព្វផ្សាយ អប់រំពីវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីត១៩ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ នៅភូមិទឹកល្អក់ ឃុំខ្លុងពពក ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។