សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ទទួលម៉ាស់ចំនួន ២៥ម៉ឺនម៉ាស់ សម្រាប់ចែកជូន ៥ស្ថាប័ន ពីសមាគមសហគ្រិនចិនជាំងស៊ូនៅកម្ពុជា


លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ទទួលម៉ាស់ចំនួន ២៥ម៉ឺនម៉ាស់

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ទទួលម៉ាស់ចំនួន ២៥ម៉ឺនម៉ាស់ សម្រាប់ចែកជូន ៥ស្ថាប័ន ពីសមាគមសហគ្រិនចិនជាំងស៊ូនៅកម្ពុជា

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 29 មេសា 2020