សមាគមនារីខេត្តបាត់ដំបង ចូលរួមរំលែកទុក្ខ និងគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ្ សពកូនអ្នកស្រីសមាជិកាកិត្តិយសសមាគមនារីខេត្តបាត់ដំបង


(បាត់ដំបង)៖ ថ្ងៃទី២ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០២០ សមាគមនារីខេត្តបាត់ដំបង ដឹកនាំដោយលោកស្រី ញឹម សាគន្ធ បានអញ្ជើញចូលរួមរំលែកទុក្ខ និងគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ្ សពកូនអ្នកស្រី ទ្បេង ចេង ជាសមាជិកាកិត្តិយសសមាគមនារីខេត្តបាត់ដំបង នៅវត្តធិវាល ក្រុងបាត់ដំបង។