រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ៣១


បន្ទាប់ពីបព្ចាប់ដាក់បណ្តាញលូទំហំ ១.៥ម ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅមហាវិថីកម្ពុជាក្រោម នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភ:​ ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ២៥៧ ចាប់ពីមហាវិថី សហព័ន្ឋរុស្ស៊ី ដល់ផ្លូវលេខ ២៣០ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក ។