សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់សាលារៀនមួយខ្នងនៅស្រុកកំពង់រោទិ៍ មាន ៤បន្ទប់ ជាអំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គារីសោស


លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់សាលារៀនមួយខ្នង

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់សាលារៀនមួយខ្នងនៅស្រុកកំពង់រោទិ៍ មាន ៤បន្ទប់ ជាអំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្គារីសោស

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 25 ឧសភា 2020