ឯកឧត្តម សុខ លូ ដឹកនាំក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងស្រុកបារាយណ៍


ថ្ងៃទី១៦ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ រួមដំណើរជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ចុះមូលដ្ឋាន ខេត្តកំពង់ធំ រួមមាន ឯកឧត្តម សុក ផេង រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ឯកឧត្តម យិន ងួនកូលេនីន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងឧត្តុនិយមបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ ឋនិងដោះស្រាយបញហាមួយចំនួនរបស់បងប្អូន នៅភូមិគោកត្របែក ស្រុក បារាយណ៍ នៅឃុំក្រយាស្រុកសន្ទុក និង ពិនិត្យដីវាលក្រោមនៅក្នុងឃុំកកោះ ជ្រាប់ ព្នៅ តាំងក្រសាំងក្នុងស្រុកសន្ទុកផងដែរ។