នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច នៃក្រសួងកិច្ចការនារី បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីអំពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករជាស្រ្តី និងការទទួលបានការងារសមរម្យ


ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៣កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច នៃក្រសួងកិច្ចការនារី បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីអំពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករជាស្រ្តី និងការទទួលបានការងារសមរម្យ ក្រោមការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រី សុត ស៊ីថុន អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានសមភាពយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ច លោក នួន វាសនា អ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការអាហ្វីដា ព្រមទាំងសហជីពជាដៃគូ ។ កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងពិភាក្សាជាមួយសមាគមសហជីពទាំងបី ដែលជាដៃគូអនុវត្តន៍គម្រោង (សហជីពកម្មករចំណីអាហារ សហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់ និងព្រៃឈើ សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារ និងសេវាកម្មកម្ពុជា) ក្នុងការបន្ស៊ីផែនការសកម្មភាពការងារគម្រោង និងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងក្នុងអំឡុង និងក្រោយពេលមានវិបត្តិកូវីត១៩ ។