ក្រុមថែទាំបណ្តាញអង្គភាពអគ្គិសនីកំពង់ចាម ចុះធ្វើការផ្លាស់ប្តូរត្រង់ស្វូម៉ាទ័រខូច


នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ​​ ឆ្នាំ២០១៧​ សកម្មភាពក្រុមថែទាំបណ្តាញអង្គភាពអគ្គិសនីកំពង់ចាម សាខាមេមត់ បានចុះធ្វើការផ្លាស់ប្តូរត្រង់ស្វូម៉ាទ័រខូច(ជ្រាបប្រេង)​ នៅប៉ុស្តិ៍P68 ភូមិ៧មករា ឃុំដារ​ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព​ និងការបាត់បង់ថាមពល ។