សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារលិខិតជនជនរួមជាតិ ក្នុងឱកាសទិវាជាតិយល់ដឹងពីមីន


ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវ ឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ រងផលប៉ះពាល់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើង ដោយសារគ្រាប់ទាំងនោះ។