អភិបាលខេត្តសៀម ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយក្រុមការងារប្រតិបត្តិនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្ត ឆ្នាំ២០១៧


ព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀម រាបបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយក្រុមការងារប្រតិបត្តិនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្ត ឆ្នាំ២០១៧ ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា។