លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន ចុះសួរសុខទុក្ខ មន្រ្តីក្រសួង ដែលកំពុងមានជំងឺមហារីកខួរក្បាល ដំណាក់កាលចុងក្រោយ