មន្ទីរកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំ រៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីរកធាតុចូលលើការរៀបចំ​ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣


ឯកត្ដម ពាង ណារិទ្ធ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងវេទិកាពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយមន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីរកធាតុចូលលើការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ​កសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ របស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។