ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកណ្តាល អន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្គ្រោះដំណាំស្រូវប្រាំងរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករ


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សហការជាមួយមន្ត្រីនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកណ្តាល អន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្គ្រោះដំណាំស្រូវប្រាំងរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតទឹក ស្ថិតក្នុងឃុំកោះចិន ឃុំកំពង់អុស ស្រុកពញាឮ និងឃុំរកាកោង១ ឃុំរកាកោង២ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល ៕