ឯកឧត្តម អ៊ាង សុផល្លែត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបវឌ្ឍនភាពការងាររយៈការងាររយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត


ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី ០៤ តុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ឯកឧត្តម អ៊ាង សុផល្លែត ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកអូររាំងឪ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបវឌ្ឍនភាពការងាររយៈការងាររយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត ដែលមានការចូលរួមពីអនុប្រធានការងារចុះជួយស្រុក ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំទាំង និងមន្ត្រីគណបក្សមូលដ្ឋាន សរុបប្រមាណ ២០០នាក់ ។
បន្ទាប់មក ក្រុមការងារ បានយកអាកុលចែកជូនសាលារៀន សម្រាប់អនាម័យជូនកូនសិស្សរបស់ខ្លួន ទប់ស្កាត់នឹងជំងឺកូវីដ។