អភិបាលខេត្តសៀមរាប ចុះពិនិត្យមើលការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានថ្មថ្មីមុខព្រះរាជដំណាក់


ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀម រាបនិងសហការីបានទៅពិនិត្យមើលការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានថ្មថ្មីមុខព្រះរាជដំណាក់ និងការពង្រីកផ្លូវខាងមុខស្ពាន ដែលជាដំណាក់ការចុងក្រោយ ហើយស្ពានថ្មថ្មីនេះ នឹងដាក់សម្ពោធអោយប្រើប្រាស់ចាប់ពី ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នាពេលខាងមុខនេះតទៅ។