ព្រឹទ្ធសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗចំនួន១១


ព្រឹទ្ធសភា នៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ នឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗចំនួន១១។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ព្រឹទ្ធសភាដែល ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលានេះ។

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នៅថ្ងៃស្អែកនេះ នឹងធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ស៉ឹម ការ ប្រធានស្ត្រីទីព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ព្រឹទ្ធសភា៖