ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ជាំតាហ៊ឹង


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដឹកនាំគ្រឿងចក្រចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ជាំតាហ៊ឹង ស្ថិតក្នុងឃុំទឹកជ្រៅ ស្រុកតំបែរ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានសមត្ថភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករ ចំនួន ៥.១៤៥ ហិកតា ៕