ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ចាប់ផ្តើមជិកស្តារស្រះទឹកទីមួយជូនប្រជាជនដែលមានការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់


ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី៖ ចាប់ផ្តើមជិកស្តារស្រះទឹកទីមួយជូនប្រជាជនដែលមានការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ ក្នុងភូមិពានមាស ឃុំលំពង់ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ ក្នុងគំរោងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៥ នឹងត្រូវជិកស្តារស្រះទឹកចំនួន១០សម្រាប់ដើមរដូវប្រាំងឆ្នាំ២០១៧នេះ សម្រាប់ចែកជូនប្រជាជនក្នុងខេត្តតាកែវ ខេត្តកែប នឹង ខេត្តកំពត ។