កិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗ នៃមហាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភា IPU លើកទី១៣៦ នៅប្រទេសបង់ក្លាដេស


នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម យង់ សែម ឯកឧត្តម ខៀវ មុត និងលោកជំទាវ ពុំ ស៊ីចាន់ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗ នៃមហាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភា IPU លើកទី១៣៦ នៅប្រទេសបង់ក្លាដេស រួមមាន ១. កិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទបន្ទាន់ Emergency Item ២.កិច្ចពិភាក្សាទូទៅ នៃអង្គមហាសន្និបាត ៣. កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទី១ ពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាាងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីតួនាទីសភាក្នុងការទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យ ៤. កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទី២ ពិភាក្សាអំពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចអំពីការលើកកំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តការអន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព តាមរយៈបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្រ្តីក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកប​ដោយ​ចីរភាព ៥. កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទី៣ ពិភាក្សាអំពី ការចែករំលែកនូវពហុភាពរបស់យើង ដើម្បីអបអរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី២០ នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង ៦. ប្រជុំក្រៅផ្លូវការជាមួយគណៈប្រតិភសភាជប៉ុនស្តីពី ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តការ និងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។