សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ថ្វាយសារលិខិតថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណ ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា ដែលប្រោសព្រះរាជទាន ព្រះរាជសារប្រទានពរជ័យ និងបាច់ផ្កាស្រស់ល្អ១កន្ត្រកធំ ក្នុងឱកាសថ្ងៃខួបកំណើត