ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា អំពាវនាវ និងណែនាំអំពីវិធានការមួយចំនួនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្រោយមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅខេត្តមួយរបស់ប្រទេសថៃ


ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា  បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវ និងណែនាំអំពីវិធានការមួយចំនួនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីការពារការចម្លងពីការផ្ទុះនូវការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅក្នុងខេត្តសាមុតសាខន ប្រទេសថៃ។

តាមសេចក្តីអំពាវនាវដែលបណ្តាញព័ត៌មាន ទទួលបាន ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល បានណែនាំ និងអំពាវនាវដូចតទៅ៖