ឯកឧត្តម គោស៊ុំ សារឿត បានផ្តល់ស្លាកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ១២២ស្លាក់ដល់សាលាបក្សភូមិ៥៦ក្នុងស្រុកភ្នំស្រុក..


នៅល្ងាចថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ លោក យឹម សំណាង ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកភ្នំស្រុក បានធ្វើការ បែងចែកនិង ប្រគល់ស្លាកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ១២២ស្លាក ដល់សាខាបក្សឃុំទាំង៦ និងភូមិ ៥៦ ភូមិ ដែលជាអំណោយរបស់ ឯកឧត្តម គោស៊ុំ សារឿត អនុប្រធានការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុក ភ្នំស្រុក។