ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន អនុញ្ញាត ឲ្យនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជា ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ ទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអនុញ្ញាត ឲ្យ លោក Samiuela T.Tukuafu នាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជា និងសហការី ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ៕