វីដេអូ៖សារសំឡេង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើជូនជនរួមជាតិពាក់ព័ន្ធដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា