ឯកឧត្តម ប៉ាន់ ប៊ុនធឿន អញ្ជើញពិធីសម្ពោធសមិទ្ធិផលនានាក្នុងវត្តអង្គព្នាយ


ព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកសំរោងទង បានអញ្ជើញក្នុងពិធីសម្ពោធស្រះទឹក.កុដិ និងសមិទ្ធិផលនានា ក្នុង វត្តអង្គព្នាយ ឃុំ តាំងក្រូច ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំព់ងស្ពឺ អញ្ជើញចូលក្នុងពិធីរួមមាន ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក ឃុំ ក្រុមយុវជន និង ប្រជាពលរដ្ឋ យ៉ាងច្រើនកុះករ ៕ក្នុងឳកាសនោះឯកឧត្តម បានប្រគេនបច្ច័យចូលរួមកសាងវត្ត ចំនួន២.០០០.០០០រ (ពីរលានរៀល)ប្រគេនព្រះសង្ឃ និងរៀបចំពិធីចំនួន៨០០.០០០រ (ប្រាំបីសែនរៀល)។