លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អីុ ឈាន ផ្តល់ណ្តូងស្នប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល នៅភូមិវែលចែងស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន


ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាល រស់នៅភូមិវែលចែង ភូមិអណ្តូងថ្ម និងភូមិអូរឬស្សីក្រោម ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ដែលខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ត្រូវបានទទួលអណ្តូងស្នប់ថ្មី ដោយមានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលប៉ៃលិនថ្ងៃទី១២ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលប៉ៃលិន ក្រោមការណែនាំណែនាំពីសំណាក់លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អ្នកតំណាងរាស្រ្តគណបក្សប្រជាជនមណ្ឌលប៉ៃលិន បានចុះទៅពិនិត្យមើលការខួងអណ្តូងទឹកជូន។
Ban sreymom 13-2-2016 (1)                     Ban sreymom 13-2-2016 (2)
Ban sreymom 13-2-2016 (3)                  Ban sreymom 13-2-2016 (5)