លោក ម៉ននី បណ្ឌិត ចូលរួមបើកយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់


កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ម៉ននី បណ្ឌិត អភិបាលស្រុកស៊ីធរកណ្តាល បានអញ្ចើញចូលរួមបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត នៅឃុំព្នៅ២​,​ ឃុំរំលេច និងឃុំព្រៃដើមថ្នឹង ក្នុង​ស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល។
​ជយោ!​ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា