ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តព្រះវិហារដឹកនាំ កងកម្លាំង ប្រធានមន្ទីរជំនាញ អញ្ជើញចុះបង្រ្កាបបល្មើសអាជីកម្មជីករករ៉ែ


ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធាន ធម្មជាតិ រ៉ែក្រោមដីក្នុងខេត្តឲ្យ កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ស្របតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសា ស្រ្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ ដឹកនាំអភិបាលរង កងកម្លាំង ប្រធានមន្ទីរជំនាញ អញ្ជើញចុះបង្រ្កាបបល្មើសអាជីកម្មជីករករ៉ែ ស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំលុង ឃុំរមទម ស្រុក រវៀង ខេត្តព្រះវិហារ ។
ជាលទ្ធផលដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ម៉ាស៊ីនអាជីវកម្មខុសច្បាស់ បញ្ឈប់ការធ្វើអាជីកម្នរុករករ៉ែបន្តទៀត និងធ្វើជាកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ។