ឯកឧត្តម ឡុង ឌីម៉ង់ ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរង ខេត្តព្រះសីហនុ


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំង ឯកឧត្តម ឡុង ឌីម៉ង់ ជាអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យដែលបណ្តាញព័ត៌មាន  ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។