សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេង សំរិន អញ្ជើញជាអធីបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា


សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធីបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីកំណត់យកថ្ងៃបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភា នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ ។